Ontzorgd, comfortabel & veilig wonen voor senioren

Parkflat Stadsfenne is een Coöperatie

 

Dit betekent dat de bewoners door het woonrecht van een appartement te kopen lid worden van Parkflat Stadsfenne Coöperatieve Serviceflat u.a. Het gebouw is eigendom van de coöperatie. De leden zijn met elkaar verantwoordelijk voor het beleid en hebben een bestuur gekozen. De dagelijkse leiding is in handen van de directeur. De koopsom van het woonrecht is variabel en hangt onder meer af van de indeling, ligging en de grootte van het appartement

De Parkflat Stadsfenne kent een bestuur, dat op basis van de statuten opereert. De huidige samenstelling van het bestuur:

  • Wouter Willems (voorzitter met portefeuille Zorg en Personeel)
  • Koos Oosterhaven (penningmeester met portefeuille Vastgoed/Voeding/Activiteiten)
  • Mathijs de Boer (secretaris met portefeuille Marketing & Communicatie)
  • Ineke Bakker (algemeen lid)
  • Rene Bijlholt (algemeen lid)

 

Bewoners van Parkflat Stadsfenne betalen maandelijks zogenaamde bijdrage exploitatiekosten. Dit is een bedrag voor administratie en beheer, onderhoud en schoonmaak van het gebouw, verwarming, elektriciteit, verzekeringen, enkele gemeentelijke heffingen waaronder de belasting WOZ- en rioolheffing, waterschapslasten. De kosten van een deel van het personeel en een bijdrage voor de meer variabele kosten vallen hier ook onder.

De dagelijkse maaltijd wordt apart in rekening gebracht. Wat overblijft voor eigen rekening zijn de zogenaamde ‘lijfsgebonden verzekeringen’ zoals ziektekostenverzekering, inboedel, kostbaarheden. Telefonie, abonnementen, TV-digitaal zijn eveneens voor eigen rekening.

 

De statuten , huishoudelijke reglement en privacyverklaring kunt u hier downloaden.